Høringssvar fra Drammen kommune

Endring i EØS- forskriften om godkjenning av helsepersonell

Dato: 12.09.2016

Svartype: Uten merknad

Drammen kommune er positiv til endringsforslaget inkludert de 3 forslagene Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om innspill på.

  • Å ikke forskriftsregulere delvis adgang til yrkesutøvelse
  • Bestemmelser om profesjonskort
  • Regulering av plikten til å varsle til andre lands myndigheter

 Høringsuttalelsen fra Drammen er under forutsetning av bystyrets tilslutning. Protokoll fra bystyret ettersendes omlag 20. september 2016.