Høringssvar fra Akershus universitetssykehus hf

Innspill til endring i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Dato: 08.09.2016

Svartype: Med merknad

 

 

Vedlegg