Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Dato: 15.09.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.