Høringssvar fra Legeforeningen/Tannlegeforeningen/Psykologforeningen

Høringsuttalelse til forslag om endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell (gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv) - Språkkrav

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg