Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Dato: 22.06.2016

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Se vedlagte fil.

Vedlegg