Høringssvar fra NTNU, Det medisinske fakultet

Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt oversendes felles høringsuttalelse fra dekanene ved de medisinske fakultetene i Norge.

Vedlegg