Høringssvar fra Bergen kommune

Høringsuttalelse fra Bergen kommune - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Byrådet behandlet saken i møtet 150916 sak 1297-16 og fattet følgende vedtak:

1. Bergen kommune avgir høringsuttalelse i samsvar med saksframlegget.

 

Vedlegg