Forsiden

Høringssvar fra NHO Transport

Dato: 25.04.2018

Svartype: Uten merknad

NHO Transport takker for tilsendt høringsnotat. Foreningen har ingen kommentarer på aktuelle høring.

Med vennlig hilsen

Torstein Jystad

NHO Transport