Forsiden

Høringssvar fra Forbrukerrådet

Forbrukerrådets høringssvar om utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv IDD og forslag til endringer i forsikringsavtaleloven

Dato: 07.06.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg