Høringssvar fra Haukeland Universitetssykehus, avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Endring i Forskrift om håndtering av humane celler og vev

Dato: 15.10.2015

Svartype: Med merknad

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland Universitetssykehus har gjort seg kjent med nedringene og har ikke umiddelbare kommentarer.