Høringssvar fra St.Olavs Hospital HF Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdelingssjef

Dato: 10.12.2015

Svartype: Uten merknad

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har som oppgave å utføre infeksjonsimmunologiske analyser ifm med prøver som omfattes av Forskrift om håndtering av humane celler og vev.

Avdelingen har ingen kommentarer eller merknader hverken knyttet til mikrobiologisk testing eller forskriften generelt.