Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev

Dato: 18.12.2015

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken