Høringssvar fra Bioteknologirådet

Dato: 23.07.2019

Svartype: Uten merknad

Bioteknologirådet takker for høring om endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsommer sykdommer mv.

Bioteknologirådet har valgt å ikke uttale seg om saken da den er utenfor rådets mandat.