Høringssvar fra Vestre Viken

Dato: 23.09.2019

Vestre Viken støtter forslagene i høringsdokumentet. De vil bidra til å styrke smittevernet.