Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 26.09.2019

Bystyret behandlet saken i møtet 25.09.19 sak 242/19 og fattet følgende vedtak:

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Høring av endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv.» slik den fremkommer av byrådets forslag. (vedlagt)

Vedlegg