Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Dato: 28.08.2019

FOLKEHELSEINSTITUTTETS HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM NASJONALT VAKSINASJONSREGISTER, FORSKRIFT OM MELDINGSSYSTEM FOR SMITTSOMME SYKDOMMER OG FORSKRIFT OM ALLMENNFARLIGE SMITTSOMME SYKDOMMER

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsregister, forskrift om meldingssystem for smittsomme sykdommer og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer av 27. juni 2019.

Folkehelseinstituttet støtter forslaget og har følgende utdypende kommentarer til enkelte av forslagene (se vedlegg)

Vedlegg