Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet

Dato: 04.07.2019

Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet - Endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv.

Vi viser til høringsbrev datert 26. juni 2019. Forskriftsendringene ble gjennomgått av to vitenskapelige ansatte ved fakultetet, og de har følgende innspill forskriftsendringene:

3.1.2 Opplysninger om vaksinasjoner i registeret

  • Det er ønskelig å ha oversikt over vaksinasjonsstatus hos helsefag-studenter som har praksis i helse-institusjoner. Det vil også gjelde sesong influensa hvor det bør være en nasjonal strategi for vaksinasjon med tanke på å beskytte pasientene.
  • Det ble stilt spørsmål om Forsvarets vaksineprogram vil bli inkludert i denne sivile registreringen?

3.2.1 Innmelding av prøvesvar

  • Er det økonomisk forsvarlig å registrere alle negative mikrobiologiske prøver?