Høring - Endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler

Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - Endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler

Dato: 27.10.2016
Svartype: Ønsker ikke kommentere

Se vedlagte fil.

Vedlegg