Høringssvar fra Regelrådet

Uttalelse til høring om endring i markedsføringsloven

Dato: 16.11.2016

Svartype: Med merknad

Hei

Det vises til e-post av 11. november 2016, hvor Regelrådet varslet om at vi har vurdert utredningen av forslaget,-

Vedlagt følger Regelrådets vurdering av forslaget.

Med vennlig hilsen

Regelrådet

 

 

Vedlegg