Forsiden

Høringssvar fra Unio

Dato: 26.10.2020

Stortinget har den 9. oktober 2020 gitt sin tilslutning til nye midlertidige endringer i permitteringsregelverket om utvidelse av permitteringsperioden fra et halvt til ett år fra 1. november og en ny arbeidsgiverperiode II.

Formålet med de nye midlertidige endringene i permitteringsregelverket er å gjøre koronasituasjonen mer håndterbar for arbeidsgivere, samt å motvirke unødvendige oppsigelser. En ny arbeidsgiverperiode II har på sin side til formål å gi arbeidsgiverne insentiver til å vurdere hvorvidt det er nødvendig med fortsatte permitteringer.

Unio støtter forslagene til nye midlertidige endringer i permitteringsregelverket som Stortinget har vedtatt. Det er uvisst hvor lenge pandemien vil ramme norsk arbeidsliv og det er viktig med tilstrekkelig forutsigbarhet i permitteringsinstituttet både for arbeidsgiverne og arbeidstakerne.