Høringssvar fra Oslo statsadvokatembeter

Endringer i politiregisterforskriften - nytt kapitel 59 om NTAES

Dato: 25.07.2017

Svartype: Uten merknad

Oslo statsadvokatembeter har ingen merknader til forslaget.

Til toppen