Høringssvar fra YS Stat

Dato: 29.10.2020

Vedlagt ligger YS Stat sitt høringssvar.

Vedlegg