Høringssvar fra LO Stat

Dato: 28.10.2020

Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

28.10.2020h

Høringssvar - statsansatteloven

Vedlagt følger LO Stats høringssvar til forslag om endringer i statsansatteloven.

Dokumentet vedalgt er elektronisk signert.

Dag Westhrin

Sekretær LO Stat

Vedlegg