Høringssvar fra Ørjan misvær orjmis@icloud.com

Dato: 01.08.2020

Svartype: Med merknad

Opphev km grensen så det blir likt for alle som er tilknyttet hytte(r)mvh ørjan misvær F.191273