Høringssvar fra NTNU

Dato: 26.08.2020

NTNU støtter forslagene til endringer i statsansatteloven om å gi lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser. Slikt hjemmelsgrunnlag vi støtte opp om det felles universitetssamarbeidet (BOTT) som utvikler slik registreringsordning i nytt personaldatasystem for fremtidig personalforvaltning i universitetene.