Høringssvar fra Kristiansand tingrett

Dato: 11.11.2020

Vedlagt følger høringssvar fra Kristiansand tingrett

Vedlegg