Høringssvar fra Advokatfirmaet Advokatoriet AS

Dato: 10.11.2020

Se vedlagte høringsuttalelse til pkt 4 i høringsnotatet. Oversendes i PDF-format.

Med hilsen

Sjak R. Haaheim
Advokat/managing partner
Advokatfirmaet Advokatoriet AS
Vinjes gate 10, 3018 Drammen

Tel +47 4828 1100
www.advokatoriet.no

Følg oss på www.facebook.com/advokatoriet

Vedlegg