Høringssvar fra Ambita AS

Dato: 06.11.2019

Høringssvar fra Ambita - forslag til endringer i tinglysingsforskrift og forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Vedlegg