Høringssvar fra Deparementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Dato: 14.10.2019

Denne høringen er ikke relevant for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og vi velger av den grunn ikke å svare på høringen.