Høringssvar fra Plantesortsnemnda

Svar på høring om diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Dato: 11.09.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringssvar.

Vedlegg