Høringssvar fra Norges Høyesterett

Høring - endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Dato: 26.06.2018

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i denne saken.

Med vennlig hilsen

Øistein Aamodt

assisterende direktør

Norges Høyesterett