Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Høringssvar Endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Dato: 04.07.2018

Svartype: Uten merknad

Vi viser til deres høring av 09.05.2018, høring om endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Kunnskapsdepartementet har ingen merknader til høringen.

Med hilsen

Grethe D. Berentzen

Kunnskapsdepartementet