Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Dato: 20.09.2018

Svartype: Med merknad

Det ble oppdaget en liten feil i nummereirngen i vår uttalelse. Vedalgt følger derfor ny versjon

Vedlegg