Høringssvar fra Norges Tannteknikerforbund

Dato: 21.12.2018

Norges Tannteknikerforbund hilser velkommen opprettelse av et nasjonalt eldreombud.  

Forbundet støtter inkludering av de fylkeskommunale tannhelsetjenestene i pasient- og brukerombudenes ansvarsområde. Det er viktig at pasientene får like rettigheter uavhengig av hvem som tilbyr tjenesten.