Høringssvar fra Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Beholde ombud som i dag

Dato: 21.11.2018

Svartype: Med merknad

Ønsker at pasient og brukerombudet beholdes avgrenset til de oppgaver de har i dag. Begrunnelsen ligger i at oppdraget blir utydelig og forvirrende for brukerne.