Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Høringssvar Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud

Dato: 26.11.2018

Svartype: Med merknad

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse takker for muligheten til å gi høringssvar til forslaget om etablering av Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Vårt svar er lastet opp som pdf.

 

Vennlig hilsen

Kari Midtbø Kristiansen

Daglig leder

 

Vedlegg