Høringssvar fra Pasient- og brukerombudene i Norge