Høringssvar fra Kommunalt råd for brukermedvirkning Nord-Aurdal kommune

Dato: 01.01.2019

Uttale om etablering av nasjonalt Eldre, pasient og brukerombud fra kommunalt råd for brukermedvirkning  i Nord-Aurdal kommune

Rådet ser på  dette initiativet som svært positivt. Med eit aukande antal eldre vil dette verta ein viktig ressurs. Vi vil likevel bemerka at det er svært viktig at dette ikkje berre vert eit nytt trinn i byråkratiet, men ei regional, synleg og tilgjengeleg tjeneste.

 Fagernes 20.11.2018