Høringssvar fra Eldrerådet i Nordkapp kommune

Nordkapp Eldreråd svar på høring - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient og brukerombud.

Dato: 23.11.2018

Svartype: Med merknad

Nordkapp eldreråd mener på den andre side at man i denne prosessen opprettes et eget selvstendig eldreombud i Norge, og ikke ha denne ombudsrollen sammen med pasientombudet. Det blir stadig flere eldre i Norge, og denne befolknings gruppen er i kontakt med mange offentlige og private instanser. Man frykter at å bare se et eldreombud i sammenheng med det å være pasient og bruker av helsetjenester kan bli for snevert, og bidra til at viktig fokus for de eldre forsvinner.