Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 11.01.2019

Arbeidsgiverforeningen Spekter avgir ikke uttalelse til denne høringen.