Høringssvar fra Hå kommune

Dato: 02.01.2019

Hå kommune er positivt innstilt til at regjeringen vil løfte pasient- og brukerrettighetsordningen, både når det gjelder innhold og omfang. Hå kommune ser også at det er behov for at den offentlige tannhelsetjenesten kommer inn under ombudenes ansvarsområde. Hå kommune går inn for at det etableres et nasjonalt Eldre- pasient og brukerombud