Høringssvar fra Brukerutvalget i Helse Midt-Norge RHF

Dato: 14.12.2018

Brukerutvalget i Helse Midt-Norge RHF har diskutert etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mv og har kommet fram til følgende konklusjon å meddele i høringen:

 

Regionalt brukerombud i Helse Midt-Norge RHF har ingen motforestilling til å etablere nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mv. Forutsetningen er imidlertid at denne utvidelsen av den tidligere ordningen av  nasjonalt Pasient- og brukerombud ikke svekkes ved denne etableringen/utvidelsen til også å generelt omfatte eldre.