Høringssvar fra Marit Dalseng

Dato: 08.12.2018

Det er virkelig flott at det blir etablert nasjonalt eldre og brukerombud.På tide da det kan være veldig vannskelig for eldre demente at de blir lagt inn på sykehjem mot sin vilje.

Da de misstrives og vil hjem til sin egen leilighet.Kan ikke se dette er noen sammenheng med nødvendig helsehjelp og medisinering.Selv om en pasient er ærklært kompetanseudyktig