Høringssvar fra Eldrerådet i Porsgrunn kommune

Høringssvar fra Porsgrunn eldreråd

Dato: 29.10.2018

Svartype: Uten merknad

Porsgrunn Eldreråd viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 2. oktober 2018, vedrørende høringen av etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv.

Eldre har gjennom mange år vært lovet en eldreombudsordning, men da blitt forespeilet en ordning som ikke bare omfatter helse- og omsorgstjenester, som dette forslaget, men som også skal omhandle temaer rundt transport, boligbygging, pensjonsrettigheter og rettigheter i arbeidslivet. Eldrerådet frykter at mange eldre vil føle seg snytt og lurt, når de oppdager at "eldre-, pasient- og brukerombudene" skal jobbe med akkurat det samme som i dag, nemlig det som har med helse- og omsorgstjenester å gjøre. Pasient- og brukerombudet i Fylkene er allerede et ombud for de eldre, akkurat som de er det for alle andre aldersgrupper. Eldre er en stor og stadig økende gruppe i samfunnet. Selv om de har alderen felles er det en svært sammensatt gruppe, fra de med masse ressurser til de som er mer sårbare og avhengige av hjelp fra fellesskapet. Det å leve er så mye mer enn å være pasient eller bruker. Dette taler for et eget nasjonalt eldreombud med mandat på alle samfunnsområder slik vi har et Barneombud, og ikke begrenset til helse- og omsorgstjenestene.

  • Pasient-og brukerombudet er allerede et ombud for alle – fra nyfødt til gammel
  • Eldre over 65 år er en svært sammensatt gruppe og du er ikke nødvendigvis pasient eller bruker om du har bikket 65 – dette er en sykeliggjøring av en stor gruppe av befolkningen
  • Eldre blir forledet til å tro at Pasient- og brukerombudet kan og skal hjelpe de med forhold utenfor gjeldene mandat – det var ikke dette de eldre ville ha
  • De eldre vil bli forledet til å tru at ombudet har tilsynsrett.

 

Hans Martin Gullhaug

Leder Eldrerådet Porsgrunn