Høringssvar fra Kragerø kommune v/Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Høringssvar Nasjonalt eldre-,pasient og brukerombud

Dato: 20.11.2018

Svartype: Med merknad

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener at Eldreombudet skal bestå som et selvstendig ombud. Eldre er en sammensatt gruppe i befolkningen som bare blir større og større