Høringssvar fra Oppland fylkes elderåd

Dato: 14.12.2018

Oppland fylkes eldreråd støtter  Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus sin kommentar i Dagens Medisin 10. oktober 2018:

«Det å leve er så mye mer enn å være pasient eller bruker. Dette taler for et eget eldreombud med mandat på alle samfunnsområder.

Det kan være mer formålstjenlig å etablere et eget eldreombud, etter modell av barneombudet. Oppgaven til eldreombudet vil da være å se de store linjene innenfor arbeidslivet, pensjon, transport, bolig, samfunnsdeltakelse og kommunikasjon. Det vil være noe nytt og være en reell satsing.»