Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF

Dato: 10.01.2019

Hei;

Høringen, samt tilleggsnotatet er sendt ut internt til aktuelle fagmiljøer v/Akershus universitetssykehus. Det foreligger ingen innspill til høringen eller tilleggsnotatet.