Høringssvar fra Drangedal Eldreråd

Eget eldreombud

Dato: 20.11.2018

Svartype: Med merknad

Drangedal Eldreråd ønsker et eget nasjonalt eldreombud, som ikke er knyttet til pasient- og brukerombudet.

Pasient- og brukerombudet er godt innarbeidet i fylkene over tid, og bør ikke forandres på.

Å knytte eldre opp mot pasientrollen, kan virke sykeliggjørende av alle eldre.