Høringssvar fra Oppegård kommune

Dato: 02.01.2019

Oppegård kommune la inn høringssvar før endringer i høringen etter budsjettforhandlinger. Nytt høringssvar er som følger.

1. Oppegård kommune støtter styrking av Pasient- og brukerombudordningen

2. Oppegård kommune støtter utvidelse av ombudsordningen til å gjelde fylkeskommunale tannhelsetjenester

3. Oppegård kommune støtter etablering av pilot for en landsdekkende enhet med spesialkompetanse på samiske pasienter og brukerombudstjenester

4. Oppegård kommune overlater til departementet å velge en organisering som bidrar til at pasienter og brukere får en bedre og mer lik tilgang til tjenesten

Vedlegger samlet saksfremstilling med formannskapets vedtak.

Vedlegg