Høringssvar fra Kragerø kommune v/Eldrerådet

Høringssvar Nasjonalt eldre-,pasient og brukerombud

Dato: 19.11.2018

Svartype: Med merknad

Kragerø Eldreråd viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 2. oktober 2018, vedrørende høringen av etablering av nasjonalt eldre-,pasient- og brukerombud mv.

 Eldre har gjennom mange år vært lovet en eldreombudsordning, men da blitt forespeilet en ordning som ikke bare omfatter helse- og omsorgstjenester, som dette forslaget, men som også skal omhandle temaer rundt transport, boligbygging, pensjonsrettigheter og rettigheter i arbeidslivet. Eldrerådet frykter at mange eldre vil føle seg snytt og lurt, når de oppdager at «eldre-, pasient- og brukerombudene» skal jobbe med akkurat det samme som i dag, nemlig det som har med helse- og omsorgstjenester å gjøre. Pasient-og brukerombudet i Fylkene er allerede et ombud for de eldre, akkurat som de er det for alle andre aldersgrupper.

Eldre er en stor og stadig økende gruppe i samfunnet. Selv om de har alderen felles er det en svært sammensatt gruppe, fra de med masse ressurser til de som er mer sårbare og avhengige av hjelp fra fellesskapet. Det å leve er så mye mer enn å være pasient eller bruker.

Dette taler for et eget nasjonalt eldreombud med mandat på alle samfunnsområder

Slik vi har et Barneombud og ikke begrenset til helse- og omsorgstjenestene.

  •  Pasient-og brukerombudet er allerde et ombud for alle – fra nyfødt til gammel,
  • Eldre over 65 år er en svært sammensatt gruppe og du er ikke nødvendigvis pasient eller bruker om du har bikket 65 – dette er en sykeliggjøring av en stor gruppe av befolkningen.
  • Eldre blir forledet til å tro at Pasient- og brukerombudet kan og skal hjelpe de med forhold utenfor gjeldene mandat- det var ikke dette de eldre ville ha.
  • De eldre vil bli forledet til å tru at ombudet har tilsynsrett.